Formenn i tidsrommet 1883 - 1920

Havnefogd Ole P. Christoffersen 1918 – 1920
Kaptein C. A. Petersen 1916 – 1918
Konsul Niels F. Bye 1914 – 1916
Kjøpmann Chr. Reiersen 1913 – 1914
Konsul Niels F. Bye 1907 – 1913
Skipsreder J. A. Larsen 1905 - 1907
Konsul Nils P. Høyer 1888 - 1905
Skipsmegler H. E. Munster 1883 – 1888